Reizen is het opdoen van veelsoortige indrukken van stad en landschap.

Het zijn voor mij als kunstenaar telkens weer nieuwe bronnen van waarneming van licht, ruimte, kleur en sfeer.

Ze zijn de aanleiding voor een schilderij: een inscriptie op een muur, een rotswand, een samenspel van vormen op het strand, een glooiend landschap onder een wijde hemel, de verre horizon van de zee waar water en lucht onzichtbaar in elkaar overgaan. Ook de ruigheid van grillige rotsformaties, de leegte van de woestijn, verdroogd en gekerfd land zijn een rijke inspiratiebron.

Het schilderij is een afgeleide vorm van een intensieve beleving.
Als kunstenaar neem je onbewust van alles op in je geest en visueel geheugen. Zo komt er een verbinding tussen de materie en de geest van het schilderij: een nieuwe realiteit, niet beperkt tot wat zich als natuurvorm aan het menselijk oog voordoet .

 

In Marokko boeit de rode aardkleur van landschap en architectuur , de intensiteit van de kleurrijke velden met hun gewassen in lente en zomer in Midden en Lage Atlas .

 

De Cycladen verbazen door het heldere licht , het contrast tussen vele schakeringen blauw en wit.

Santorini neemt een bijzondere plaats in door dieproden , oranjes , bruinen en zwarten in de dreigende vulkanische gesteentes.

 

Het bevroren oppervlak van een plas of vijver roept een wereld op van licht , ruimte , spiegeling en weidsheid.

Zoals het grote in het kleine is , is het kleine in het grote. De natuur als mikro en makrokosmisch gegeven.

 

Een fascinerend schouwspel van vormen , lijnen en kleuren ontvouwt zich .

Geordende samenklontering van stedelijke strukturen vormt een contrast met een welig organische vormenwereld van meanderende rivieren , grillige bergketens , glooiende velden en woestijnen

 

Ook een tekst kan de aanleiding zijn tot een schilderkunstige verbeelding.
Het lezen van gedichten en haiku’s prikkelt de verbeelding sterk.

 

Gedichten en haikus zijn een rijke bron van inspiratie.

Het lezen ervan nodigt uit tot een visuele vertaling en verbeelding
in vorm , kleur en compositie.

 

Vroeg of laat in ons leven krijgen we allemaal te maken met verlies van iemand die ons zeer nabij is. Dit zet aan tot reflectie.

Zolang iemand in je gedachten of hart is verdwijnt hij of zij nooit helemaal. Elk mens laat iets achter dat van betekenis kan zijn voor anderen : een gedachte , een woord , een beeld of muziekstuk, een gebaar en nog zoveel meer waardoor hij of zij in ons blijft voortleven.

De verbinding blijft.